söndag 1 februari 2015

Portföljutveckling januari 2015Det är Protector Forsikring som står för portföljlyftet. Vardia är så gott som oförändrad i kursen. TradeDoubler är ca -8,4%. Oniva och National Bank of Greece är försumbara små innehav.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar