torsdag 28 januari 2016

Jordanfonden 17 januari - SAUDI på väg knäcka börserna ?

Jag har inte kollat på Jordanfondens hemsida på länge, och före det skummade jag mest gången före idag.

I alla fall så pekar JF på sårbarheten och skörheten i att Saudiarabiens ekonomi urvattnas av det låga oljepriset. Att det kan ge en rejäl sättning på världens börser om inte oljepriset stiger igen uppåt 85+ USD/fat.

Jordanfonden skriver såhär:

Hittills i år har börsen gått ned runt -10%. Risken att detta skall dras vidare till kanske -40% (eller mer) finns inmurad i grundstenarna runt SAUDIs balansräkning tror JF.
Saudi behöver 85+usd/fat för att budgeten skall gå runt - vi har nu 30. Detta medför att Saudi nu gör gigantiska upplåningar till dock bra villkor. 
Problemet nu är att Saudi, som en av världens allra största investerare på de internationella börserna, vänder 180 grader. Man har startat sälja ut rejäla portioner av sina innehav. En analytiker säger att detta kan (om inte oljepriset vänder rejält upp) vara en igångsatt mekanism för FEM år framåt. 
Tar man Saudis (förmodade) utförsäljningar och ser de flesta länder med superlånebild börja försöka rätta till sina affärer - kan vi få ett långt och tufft nedställ på VP-marknaderna.
I spåren av oljeprisnedstället friställs väldigt mycket jobbare i den branschen med anknytande verksamheter(prospektering, servive, shipping mfl) som i sin tur får sämre köpkraft som slår över hela industri/transport-fältet. Detta spelar sedan över på fastighets/lägenhets-branschen som får se nedställ. I sin tur betyder det lägre värderingar som sänker belåningsvärdena vilket i förlängningen pekar på bolånebubbel-krasch. Dvs bankerna kräver ökade säkerheter då villa/bostadspriserna faller. Visa av skadan drar bankerna upp räntorna - som i sin tur betyder ytterligare fotogen på recessionsbrasan. 
Jättelånekarusellen i världen ledd av Grekland och övriga vitlöksbältet, USA och numer också Saudiska regimen kan i ett nytt läge explodera med ogreppbara konsekvenser.
JF har nu hissat RÖD varningsflagga för världens börser för resten av 2016 men lämnar fältet öppet för en smal stockpicking bland entreprenörbolag inom teknik, IT-säkerhet, medicin, ekologisk mat OCH faktiskt de bästa bolagen inom guld och olja.