tisdag 2 augusti 2016

Jonas Olavis råd: Vikta ner i aktier efter juli uppgången

Alfred Bergs allokeringsteam drar ned aktieexponeringen och Goldman Sachs sätter undervikt på aktier. Här är orsakerna till beskeden.

Alfred Bergs allokeringsteam, med strategen Jonas Olavi i spetsen, har valt att plocka ned risk och ta hem vinster i aktier efter den starka uppgången som skett i juli. Det framgår av kapitalförvaltarens månatliga allokeringsrapport.
Olavi nämner fyra huvudsakliga anledningar till att den strategiska aktieövervikten nu plockas ned till en neutral vikt. För det första är säsongsmönstret, som i juli talade för en uppgång, negativt framöver då augusti och september genomsnittligt varit de sämsta månaderna historiskt.
För det andra finns press på de europeiska bankerna. För det tredje förväntar sig strategen efterverkningar av Brexit när den väl fullbordas.
För det fjärde anses marknaderna vara överköpta samtidigt som rapportsäsongen lider mot sitt slut.
Tills vidare placeras pengarna i kassa, men långsiktigt ser man positivt på risktillgångar såsom aktier och krediter.
"Konjunkturdata stödjer fortfarande en konstruktiv allokering och vi bedömer att vi befinner oss ungefär mitt i konjunkturcykelförloppet", skriver Olavi.
Inom aktieallokeringen höjs USA till övervikt från tidigare neutral trots att man anser att värderingen är relativt hög, man väljer samtidigt att undervikta Europa. Undervikten i Japan bibehålls medan synen på tillväxtmarknader och nordiska aktier är neutral.
Inom räntor är allokeringsteamet fortsatt överviktade krediter och underviktade statsobligationer.
Även Goldman Sachs har nu en neutral riskaptit och sänker rekommendationen för aktier till undervikt för kommande tre månader. Det skriver CNBC Squawk Box på Twitter med hänvisning till Reuters.
Investmentbanken är fortsatt neutral till aktier kommande 12 månaderna och rekommenderar fortfarande en övervikt i kontanter.