torsdag 22 oktober 2015

Stendörren ett intressant fastighetsbolagEn vinst på 120 mkr per 12 månader till ett börsvärde på ca 1,3 mdr ger ett P/E tal på 10-11. Verkar fair.

Artikel i AFV om att bankers utlåning faller brant

Fallet är tydligen det största sedan Finanskrisen 2008 och är i sig en indikator på en ny kris.

Siffran som indikerar kris