torsdag 31 oktober 2013

Cassandra oil och Cision

Jag har för tillfället gått ur Cassandra Oil med en rejäl förlust. Jag tror fortfarande på Cassandra men hade inte nerver att sitta fulltankad i Cassandra och se den falla.

Jag köpte en liten post i Cision som ligger på årslägsta och har en direktavkastning runt 6%. Tror Cision säkert kan dubblas inom en tid av högst 2 år.


Angående Cassandra oil så planerar jag nu att försöka ta en post igen så småningom men avvaktar tills vidare. Jag tror det kan bli fortsatt kursfall, då marknaden inte reagerat så positivt på nyheterna om avtalet med Irak som jag trodde och hoppades på. Samtidigt skulle nya nyheter om avtal i Venezuela eller spanien kunna komma och då driva upp kursen. Men eftersom jag tror på fortsatt kursfall i det korta så har jag gått ur och avvaktar och bevakar Cassandra för att ev. återköpa.

söndag 27 oktober 2013

En titt på CisionCision gick ut med den falska nyheten att Samsung skulle köpa upp Fingerprint Card. Cision befinner sig nu på årslägsta och har en bra direktavkastning på 6,27%


söndag 20 oktober 2013

SIAF i torsdagens Stockpicker Market Update

"Sino Agro Food brukar vi följa på denna plats ifrån tid till annan trots att de noteras för närvarande i USA. Aktien har som vi tidigare berättat inte varit någon succé trots att en stor andel svenska aktieägare är starkt lyriska kring bolagets framtid. Må så vara, men det börjar så sakteliga bli upp till bevis för detta bolags aktiekurs. Och företaget har vaknat till liv på sistone och följde upp uppgången tidigare i veckan genom att avancera ytterligare några cent till 0,56 senast betalt."

SIAF omnämndes i onsdagens Stockpicker Market Update

 "En småspararfavorit utöver det vanliga bland svenskar som investerar på andra sidan Atlanten har varit SIAF (Sino Agro Food). Aktien har hittills blivit något av en besvikelse för luttrade aktieägare. Idag steg dock aktien med över 10 procent. Bolagets aktie noterades till 54-55 cent under tidig kvällshandel. Aktien har vaknat till liv på senare tid men är också oerhört volatil. Eftersom den handlas "over there" så kan ni själva följa handeln via era internetmäklare under kvällen."

Om den gågna veckans kursraket Seamless

Berenberg släppte i tisdags 15/10 en analys av Seamless med riktkurs på 112 kr.

Här är aktiespararnas kortfattade citat ur analysen:

Seamless är potentiell mångdubblare enligt Berenberg


Seamless Distribution (Seamless) är ett företag inom mobil betalning som skulle kunna leda till en tektonisk förändring inom betalningssystemet . Företaget erbjuder ett transaktionsnätverk som kringgår traditionella mellanhänder. På så sätt minskar Seamless transaktionsavgifter med 50 procent.
Det skriver Berenberg i en analys på Seamless daterad den 15 oktober.
Företaget tar ingen installations/integrationsavgift till handlarna och kan rulla ut sitt system inom några veckor. Seamless plånbok, som kallas SEQR är har redan samarbete med en grupp detaljister i Sverige såsom McDonalds, Burger King och Axfood.
Berenberg ser stark efterfrågan globalt, med SEQR redan rullande i Sverige och Rumänien. Företaget är på väg att rulla ut sitt system i Malaysia, Kuwait, Finland, Belgien, Storbritannien och USA .
”Vi tror att detta lager kan vara en flerdubblare och vi inleder bevakning med rekommendation köp med en och en riktkurs på 112 kronor, vilket innebär 346 procent uppsida från nuvarande aktiekurs”, skriver Berenberg.
Mobila betalningar kan ha en omvälvande inverkan på betalningsbranschen. Gartner räknar med att mobila betalningstransaktioner når 700 miljarder dollar år 2017. Denna tillväxtmöjlighet har inneburit en våg av investeringar inom sektorn under de senaste tre åren med flera branschvertikaler allt från traditionella betalningssystemsaktörer till teleoperatörer, mobiltelefontillverkare och återförsäljare.
”Vi tror att Seamless teknikplattform och affärsmodell är en av de bästa i branschen och genomförandet har hittills varit det mest lovande”, skriver Berenberg.
Seamless drar fördel av att kunna utnyttja sin verksamhet i form av lösningar för laddning av kontantkort (Top Up), och som är verksamt i över 525.000 butiker i över 28 länder med cirka 40 teleoperatörer. Egenutvecklade transaktionen switch ERS360 hanterar cirka 3,1 miljarder dollar i transaktioner per år.
”Vi tror att detta är en starkt särskiljande faktor jämfört med några av de mobila betalningskonkurrenterna, eftersom Seamless kan får ut SEQR snabbt tack vare redan existerande installerade utrustning”, skriver Berenberg.
Enligt Berenberg är Seamless en sällsynt aktie som kan vara en mångdubblare. Med tanke på den stora adresserbara marknaden , den starka produkten, enkel utrullning och den låga marginalkostnaden för verksamheten kan Seamless uppnå en explosiv tillväxt i vinst om man uppnår en relativt blygsam penetration av den adresserbara marknaden .
”Vi antar en täckningsgrad på mindre än 1 procent år 2015 (4 miljoner användare), vilket kan leda till att företaget genererar 1,21 miljarder kronor i intäkter. 56 procent rörelsemarginal ger 504 miljoner i nettovinst 2015 . Värderas detta på 4x EV / sales (branschgenomsnittet) leder till vår riktkurs på 112 kronor”, skriver Berenberg.

Källa: Berenberg

  

Börspodden tar upp Seamless med kommentarer i sitt sjunde avsnitt:

https://itunes.apple.com/se/podcast/borspodden/id702777888?l=en&mt=2&v0=WWW-EUSE-ITUHOME-TOPPODCASTS&ign-mpt=uo%3D2

onsdag 16 oktober 2013

Cassandra oil

Pressmeddelandet som kom häromdagen avsåg ju en första etapp om 5 enheter, jämfört med investeringslicensen som var på 180 enheter. Jag tror marknaden hade hoppats på fler än 5 enheter nu i detta initiala första skede.

Sen kan det kanske också vara oro för finansiering. Men jag tänker att Anders Ohlson gav en kredit på 10 mkr och sen har vi de 30 MEuro så det borde nog lösa sig.

Jag är ju själv en av dem som gick in i Cassandra på 60-70+ kr i två steg i väntan på avtalet, så det är lite surt just nu med kursfallet. Hade man som aktieägare gått in på 8-15 kr och tror på bolaget så hade det spelat mindre roll men med ett gav runt 70 är det surt just nu.

Jag tror på bolaget långsiktigt men är lite osäker på hur jag ska göra nu i det korta. Avvakta eller minska.

måndag 14 oktober 2013

Cassandra - där kom avtalet med Irak!


Som jag skrev i förra veckan "Ingen rök utan eld"  så kom nu avtalet mellan Cassandra Oil och Oljeministeriet i Irak.

Hela Pressrealesen - Här

Raketen Cassandra har lyft!


Utdrag ur Releasen:

"Cassandra Oil har, genom sitt JV-bolag, ingått ett ramavtal med Iraks Oljeministerium.
Den första etableringen kommer att ske i provinsen Kirkuk i norra Irak. Avtalspart på den irakiska sidan blir North Oil Company (NOC), ett av de bolag som Iraks Oljeministerium driver sin verksamhet genom och som ansvarar för provinsen Kirkuk.  "

"Den första etappen avser fem processanläggningar som JV-bolaget köper av Cassandra Oil. Processanläggningarna kommer att installeras på en site i närheten av NOCs pipeline till Turkiet, från vilken NOC kommer att bygga en anslutande pipeline till JV-bolagets site. Den processade oljan kommer därmed kunna levereras direkt till NOCs pipeline och säljas till NOC eller direkt på öppna marknaden. JV-bolaget kommer erhålla gällande marknadspris för oljan med avdrag för en mindre rabatt."

Så man börjar med 5 anläggningar, som byggs nära NOC:s pipeline, där en anslutande pipeline byggs så leverans sker direkt till NOC och säljs av NOC. Skulle detta avtal undertecknats om Dieseln inte kunde levereras genom pipeline pga antändlighet som "Börspodden" påstått. Tvivlar på det. Men tiden får visa hur det är.


"JV-bolaget kommer att inleda projekteringsarbeten på siten i början på november månad. De första processanläggningarna beräknas kunna levereras till siten under första kvartalet 2014."

De första processanläggningarna levereras alltså Q1 2014.


"Cassandra Oil kommer initialt ha en resultatandel i JV-bolaget om 50 procent. Cassandra Oils finansiella JV-partner har en resultatandel om 32 procent. Resterande 18 procent ägs av lokala intressenter..."

Resultatandel på 50% bra! 


 "Den första etappen avseende etablering av fem processanläggningar finansieras genom ett lån om 30 miljoner Euro som lämnas till JV-bolaget av Cassandra Oils finansiella JV-partner."

Enligt vad jag hört är lånet klart i och med att avtalet nu kom, så Cassandras JV-bolag får låna 30 MEURO. 


"Ett engagemang av den storlek som etableringen i Irak utgör kommer att kräva en fokusering av Cassandra Oils resurser både vad avser management och tillverkningskapacitet. Det är därför möjligt att Cassandra Oil kommer behöva omfördela resurserna, vilket kan komma att inkludera senareläggande av vissa planerade etableringar och samarbeten"

Man satsar på det nu ingågna avtalet, att få igång det så bra som möjligt. Det verkar vettigt. 


”För att ge en uppfattning om storleken på denna första etapp, så bedömer vi att enbart den volym black oil som Baiji North Refinery släpper ut i naturen som avfallsprodukt överstiger 30.000 fat olja per dag. Vi börjar i liten skala men på sikt vill vi ta hand om hela denna volym."

30 000 fat! I den första etappen!. Förstår ni potentialen av detta? Black oil är förmodligen lättare att processa än gummi däck, så säg att i värsta fall gummi däck är knepiga så lär man komma långt bara på denna black oil i Irak, detta är vid det första refinaderiet! Det verkar finnas potential.

Angående Börspoddens påstående att dieseln Cassandra framställer skulle vara så lättantändlig att den inte går att leverera i pipeline så vill jag citera ur denna pressrelease: "Vår teknologi är väl anpassad till att processa black oil; det har våra tester åt Venezuelas statliga oljebolag PDVSA, som avsåg en avsevärt mer svårprocessad typ av oljeavfall, visat."
   
"JUMBO-affär för CASSANDRA [2013-10-14 13:36]
Bolaget releasade idag slutförandet av den jumbo-affär, man just signerat med Iraqs Oljeministerium. För att få något grepp om den våldsamma totalen och vi konkretiserar oss bara på kommande produktion av önskad kvalité olja,som första åren går rätt ned i NOC:s(North Oil Company, statsägda oljebolaget)pipeline bara några hundra meter ifrån kommande verksamhetsområde - så kan vi kalkylera så här med stöd av releasen den 25 sept och den idag den 14 okt.
180 reaktorer som producerar 230 fat/dag(siffra från presentation) ger med hänsyn taget till korta servicestopp(10% av tiden=god marginal) 13.500.000 fat/år. Enl också offentlig nämnd siffra skall CASO beräknas tjäna MINST 30 USD/fat i egen bok. Detta ger c:a 400 milj USD/år(=2.600 MSEK med USD-kurs 6.50) under en primär kontraktstid låt säga 25 år. Detta ger styft 100 kr/aktie/vinst/år när hela den avtalade etableringen är up-and-running.
Då har vi inte gett CASSANDRA en enda krona i vinst på sålda reaktorer. Extremt snålt räknat lägger vi alltså här på 10 MSEK/reaktor i nettovinst för Cassandra vid försäljningen(kontant) till det/de JV som kommer vara operatörerna(där man betr produktionen äger 50%), de JV som lånar de omtalade 30 milj Euro och senare 1,5 miljarder USD. Cassandra ställer INGA säkerheter alls betr lånen. 180 reaktorer a lågt uppskattat 10 MSEK/st = 1,8 miljarder SEK att fördelas över kanske några år, men betalas cash =72 kr/aktie.

Ovan är den ekvation man har att jobba med vid värdering av aktien. Vi ligger under en period av flera år men det är intressant att se vad avtalet innebär de facto. Nu är det "bara" att sätta fart på produktionen av reaktorerna och kick off blir Q1-2014 med de reaktorer som beskrivs i dagens release.
När JF i våras och nu i höstas (mer matematiskt än realistiskt då) satt en målkurs på Cassandra om 4-5 år på 750-800 kr var detta baserat på p/e 8 och då på att inga andra order etc inkalkylerats. Ännu så länge är ovan beräkning endast en genomförd matematisk ekvation där alla talen nu är kända - men där tidsrymd, politik, oljepris mm kommer att spela in under resans väg. Givetvis kan utfallet blir dramatiskt både sämre och bättre - men - det är intressant att veta hur all korten ser ut när de har "rätt sida upp" på detta spelbord.
Det blir ingen större SKRÄLL om Cassandra inom tid får uppköpserbjudanden på sig av större spelare inom oljeindustrin/(miljöindustrin). Vi pratar här om bygget av en helt ny mycket lönsam jätteindustri inom miljö/energisektorn med massvis med jobb och energi i potten förutom det som Iraq är mest intresserat av - städa upp våldsamma ytor med totalförstörd mark. " 

lördag 12 oktober 2013

Kommentar till "Börspodden" om Cassandra Oil

"Börspodden" gav säljrekommendationen och menar att Cassandra oil haussats upp av Jordanfonden från 8 kr till nuvarande ca 73 kr. Som en grund för säljrekommendationen angav man att man pratat med en forskare på Chalmers som påstod att den Marina dieseln är lättantändlig och därför svårt att frakta. Men professorn på Chalmers hade i alla fall bekräftat att tekniken fungerar. Vidare tog Börspodden upp att länderna Irak och Venezuela är svåra att kontrollera härifrån. Det är väl på sätt och vis sant, men Cassandra kör ju Joint-ventures så i t.ex. Irak så kommer även staten Irak tillsammans med Cassandra att tjäna på att man gör om oljesludge med mera till Marin Diesel, dvs. båda parter är vinnare på Cassandras teknik.

Jordanfonden svarar på detta:

"sämsta möjliga analys [2013-10-11 16:26]
JF kommenterar sällan de som kommenterar JF eller "våra" bolag - men eftersom JF nu blir nedmejlade/nedringda så måste vi säga något så vi får rimlig arbetsro.
Ett par day-tradinggrabbar i Avanzas lokaler som kallar sig "börspodden" levererade i går det nog sämsta man någonsin lyssnat på i termer av "analys" och detta betr CASSANDRA som man sågade vid fotknölarna(och därmed indirekt JF), av skäl bl a att det skulle vara farligt att transportera bolagets framställda diesel på vägarna pga flamfarlighet. Betydligt flamfarligare flyfotogen o bensin har transporterats över hela världen i årtionden kan upplysas om. Herrar Isaksson/Skogman ombeds vänta in kommande info betr Iraq, där sludgeoljan skall tas om hand, och får väl sedan likt fotbollhuliganerna betr fotbollen , se denna olje/miljö-match från ståplatsläktaren. För till sittplats lär inte deras kassa räcka om dom spelat på förlust för Cassandra närmsta halvåret - tror JF. Time will tell - only."Har inte Jordanfonden en poäng i att bensin är lättantändligt? Varför skulle den Marina Dieseln vara svårare att frakta än olja och bensin? Jag hade gärna fått mer detaljerat förklaring till detta än vad "Börspodden" kort angav i sina kommentarer runt Cassandra.

Angående Cassandras värdering håller jag med Börspodden att det hade varit bättre att köpa på 8 kr än nu på 72,75 kr. Men betyder det att det är för sent att köpa Cassandra? Inte om det går att frakta/ha pipelines för den marina dieseln Cassandra framställer.

Räkneexemplet från tidigare visar varför Cassandra kan komma att uppvärderas:
Cassandra har skrivit på investeringslicens i Irak för 180 anläggningar. Säg att 1 anläggning kan producera 230 fat per dag, med en vinst på 30 usd/fat. Detta ger att 180 anläggningar på 1 år kan ge en vinst på ca 3 mdr kr att jämföra med Cassandras nuvarande börsvärde. Räknat på ett P/E tal på 5-10 så ger det en kurs på Cassandra oil på 500-1000 kr per aktie.

230 fat * 30 usd/fat * 6,5 kr/usd * 180 anläggningar * 365 dagar = ca 3 miljarder kronor.


Jag tänker såhär. Om det inte går att flytta eller köra den marina dieseln i Pipelines pga antändlighet så blir det nog inget avtal med Irak. Men investeringslicens är påskriven. Så kommer avtal med Irak på de 180 enheterna så borde det tyda på att man kan genomföra hela processen med att omvandla och sen köra dieseln i piplines. Det gäller ändå 1,5 mdr USD.


Jag inväntar avtal med Irak men skulle gärna få mer info av t.ex. Bolaget Cassandra oil angående hur det är att köra den Marina dieseln i pipelines jämfört med olja.

onsdag 9 oktober 2013

Cassandra - ingen rök utan eld

Cassandra har återigen gått upp lite igår och är just nu uppe några procent idag.

Aktiekursen verkar hålla sig uppe ganska så bra, pendla lite men andå hålla sig långsamt stigande, avvaktande nyheter om avtal i Irak.

Jag beslöt mig för att sälja av mina Lundin Petroleum och ta bort portföljens belåning för att istället sätta pengarna obelånat i Cassandra oil. Det blev lite dyrköpt till ca 72 kr idag jämfört med gårdagens botten på 58 kr.

Men jag tror avtal kommer närsomhelst i Irak angående de 180 enheterna. Jag tror Irak är lika angelägna som Cassandra att få igång anläggningarna och rensa upp bland oljeresterna i Irak. Fungerar tekniken, vilket den verkar göra så är det verkligen en klockren aktie - nämligen att tjäna en slant på en insats för miljön!

Jordanfonden skriver med hänvisning till sin Pubafton följande beträffande bl.a. Cassandra och Sino Agro Food

"JF "tror" i det suprkorta = CASSANDRA
JF "tror" i kvartalsperspektivet = NEXAM
JF tror inom 4-månadersperspektivet: SIAF, Clavister"tisdag 8 oktober 2013

LUPE analys TP 160 SEK

Lundin Petroleum (OMX: LUPE; TSX: LUP; Sector Perform; SEK160 Price Target)
A result from the RWE-operated Sverdrup prospect in the Norwegian Sea has been delayed
by challenging drilling conditions, with the well being sidetracked to reach target depth of
5,500m. Located on the underexplored Utgard High, success could unlock substantial followon
potential. We assume a 350mmboe oil-weighted prospect (LUPE 30%), with
upside/downside of +SEK7.75/-SEK0.90 per share. Partner Marathon Oil has stated that it
believes the play could hold 1.4-3bnboe across multiple Jurassic and Cretaceous prospects.

We have increased our PV8% risked NAV to SEK154/share from SEK153/share following the
Gotha oil discovery (LUPE 40% and operator) in the Barents Sea. The result endorses
management’s long-held view that their acreage between the Snøhvit gas field and Statoil’s
Johan Castberg oil discoveries was oil-prone. The result should de-risk similar prospects in
the area and we expect Lundin to return to the Barents Sea with a multi-well campaign in
2014. Appraisal drilling is required to narrow the 60-145mmbbl resource range for the oil
discovery, while we expect the 275-545Bcf gas cap to be used for gas injection. However, it
could also be combined

söndag 6 oktober 2013

SEB upprepar KÖP TP 172 på LUPE

Lundin Petroleum

Analyser

04 OKTOBER 2013
Köp / 172,0 kr

SEB Equity Research upprepar köp i Lundin Petroleum

Lundin Petroleum har rapporterat 4300 fat olja per dag från testresultaten vid rigg PL492 Gotha, vilken aviserades som en permanent upptäckt i ”Loppa High-området” den 10 september. Detta är bättre än väntat, och bolaget estimerar högst sannolikt oljereserver på 100 miljoner fat olja, och gasresurser på 70 miljoner fat.

Det skriver SEB Equity Research i en analys daterad den 4 oktober.

Källbergarten verkar ha en annan laddning än vid Statoils Castberg-fält i norr. Chansen till succé i framtida Loppa High-prospekteringar (inklusive Langlitilden) har därmed ökat. SEB Equity Research antar en låg dollarkurs på 1,6 per fat (2,7 kronor) för Gotha-resurserna, vilket speglar att området är för litet för att vara ett fristående projekt, men kan bli en del av den regionala utvecklingen i framtiden.

Lundin har beslutat att sälja 51 procent av dess 70-procentiga ägande i Laganskyblocket (Kaspiska Havet) till Rosneft, som tar över som operatör. Licensen inkluderar 157 miljoner fat olja i Moreskoye-upptäckten som gjordes 2008. Området har blivit betecknat som ett strategiskt område av Moskva, och utan rysk operatör, riskerade Lundin att förlora sin investering helt.

”Vi tolkar det som att Rosneft kommer betala sin andel av sänkta prospekteringskostnader (som vi tror uppgår till 250 miljoner USA-Dollar brutto) i form av inkluderade framtida värderingsutgifter. Givet tidigare nedskrivningar, bedömer vi att möjligheterna till några årsskiftesnedskrivningar av Lundin är begränsade, i synnerhet om Lundin ska sälja så småningom”, skriver banken.

Statoils konceptuella system för Sverdrup kommer publiceras under fjärde kvartalet (förmodligen december) och indikationerna är att systemet kommer hamna nära konsensus (2,3 till 2,6 miljarder fat olja). Givet det, kommer huvuddrivarna till aktiekursen troligen vara prospekteringsledda. På kort sikt ligger fokus på Torvastad och PL330 Sverdrup.

Källa: SEB Equity Research

SIAF omnämndes igen i Stockpickers nyhetsbrev


lördag 5 oktober 2013

Skriverier om Cassandra på forum idag lördags

Det pågår en debatt om Cassandra och dess framtid på Avanzas Forum

"Vi kan sammanfatta veckan med ett enda ord;volatilitet. Både i aktiekursen och kvaliteten på inläggen i forumet.

Hursomhelst, det finns ett gäng större investerare som sitter på UBS (Schweiziska kopplingar till JF) som tagit hem en liten, liten del av sin vinst. Jag tror att vi bottnade igår då vi blivit av med svaga händer. JF verkar väldigt säker på att vi snart ligger på omkring 100-lappen och jag antar att han har skäl för sin övertygelse. Det ligger news i pipeline...

...Att vissa fortfarande ifrågasätter tekniken trots att Iraks Oljeministerium och PDVSA står och knackar på dörren är märkligt."


"1) Avtalet med Iraks oljeministerium ska kunna undertecknas inom kort. (storleksordningen 180 processanläggningar)

2) Finansiella JV-partner i projektet börja betala ut projektfinansieringen till det (avser 30 miljoner Euro)

3) Cassandra Oil inleder etablering i Spanien (spanska avfallshanteringsföretaget Valoriza Servicios Medioambientales S.A. (¿VSM¿) om att inleda ett gemensamt pilotprojekt på VSM:s site i närheten av Cadiz i sydvästra Spanien)

4) Venezuela...Cassandra Oil och PDVSA för förhandlingar om att efter slutförandet av den på ågående test och dokumentationsfasen etablera ett gemensamt bolag som initialt ska kunna producera 1.000 fat olja per dag och till vilket Cassandra Oil i första fasen ska leverera sex reaktorer av modellen Caso 600. Samarbetet rör initialt processande av tjock olja.

5) Cassandra Oil och Sevens Star planerar för en etablering av en processanläggning i Turkiet

6) Cassandra Oil har ingått samarbetsavtal med Nordvästra Skåne Renhållnings AB i Helsingborg.

7)Cassandra Oil har fört förhandlingar med Gangstö Transport AS avseende en etablering i Norge.

8)...........

Har jag glömt nåt??? Just ADD THE LIST...."


"http://caso600.blogspot.se/"


"kolla nåt år tillbaka,jag var bl.a kritisk då, anders har tagit lite här och lite där, samt utvecklat själv.

allt sammantaget blir ett eget patent,

cassandras reaktor är unik på sitt sätt, inget plagiat.dom tror sig kunna få nån form av ersättning nu när cassandra börjar få framgång.finns lite förklaringar i senaste årsredovisningen också,,

som sagt kolla diskussioner för ung ett år sen."


"Jag stöder mig på räkneexemplet som visar potentialen i Irak, och tror ett avtal med Irak stabiliserar eller höjer nuvarande kurs. Jag har jämfört lite med t.ex. Fingerprint Cards, och då tror jag FPC är mer upphaussad än Cassandra, dvs. att Cassandra är i ett tidigare kurs-stadium samtidigt som ett avtal skulle som sagt stabilisera kursen. FPC har rusat och mångdubblats enligt vad jag förstår utan reela orders i botten, men om avtal nu signeras med Irak så har Cassandra ett bra avtal i botten samtidigt som fler avtal borde kunna knytas."


"visst, det är en stor risk, men beroende på vilket bolag / aktie det är, kan uppgången fortsätta, beror lite på hur snabbt den stigit, eller om den tagit lite tid på sig. Ex a) Avanza kostade för 10 år sedan 15-20 kr, idag 187, på kort sikt är den kanske fullvärdrad till det priset, men på 1-3 år kanske den är "billig"/prisvärd. Ex b) Fingerprint och PB, har kanske rusat för mycket på kort tid, svårt att se varför man ska köpa på dagens nivå på fundamenta,då de ännu inte redovisat vinst, eller TA Ex c) Arcam är ett bolag som redovisar vinst nu, men förväntningarna är kanske i högsta laget,och även kursen? Men trenden och marknadspsykologin och spekulationer kan nog dra upp kursen lite till, tills nästa rapport kommer. Ex d) CassandraOil, ett framtidsbolag med inriktning åt det "gröna" med återvinning eller miljösanering, ingen vinst ännu, marknaden väntar på kommande avtal med oljeländer som Irak och Venezuela och renhållnings-/återvinningsföretag i Europa. Så som de skriver sina avtal direkt eller som JV, så är potentialen enorm, när de börjar leverera processanläggningar. Att försöka beräkna framtida kurs och vinst, gör att man får fram hissnande resultat, så att köpa på dagens kurs, efter fredagens nedgång, verkar "billigt" om/när avtalen skrivs på. Jag hoppas att vi bara är i början på resan uppåt i CassandraOil. Funderar på att omplacera lite och öka lite på dagens nivå, för att vara med den dag när avtal med Irak och Venezuela kommer." 

fredag 4 oktober 2013

Där kom rekylen i Cassandra Oil

Cassandra var för några minuter sedan nere i 62 kr. Jag ökade innan det på 68 kr.

Tiden får utvisa om det var rätt beslut att öka idag eller om det blir en större rekyl som fortsätter på måndag. Det beror nog mycket på om och när avtal med Irak kommer. Eller om andra nyheter kommer.

Nordea ser köpläge i öst

Utdrag ur artikeln

Nu när aktier blivit allt dyrare på hemmaplan är det läge att investera i noga utvalda marknader i öst

"Jag tycker att man ska hålla sig undan många tillväxtländer, men kinesiska och ryska aktier ser däremot alltmer intressanta ut när värderingarna har sjunkit och när vinsttrenden är starkare än på andra marknader – och investerarna dessutom skyr dessa placeringar”, skriver Henrik Lundin.
Nordea ser flera tecken på att tillväxten tar fart i Kina. Exporten till USA och Europa förbättras från låga nivåer och konstruktion- och infrastrukturinvesteringar pekas ut som tongivande drivkrafter.
Värderingen är ett fortsatt stöd för börserna. Kinesiska aktier har en rejäl rabatt jämfört med historiken, enligt analysen, då varken Shanghai eller Shenzhen hängt med i årets börsrally."


Ja, svenska börsen har gått bra länge. Att då jämföra med Kinesiska börsen som är historiskt lågt värderad gör det lockande att köpa kinesiska aktier. Jag har redan Sino Agro Food som kinesiskt bolag listad i USA. Men denna artikel ger motivation att kolla efter andra aktier, gärna större företag med bra kassaflöde som är lågt värderade på börsen. Just nu har jag dock ingen aning om bra kandidater så det kräver efterforskningar.


Jag hittade en sida för hitta de kinesiska aktierna noterade på NYSE

http://www.nyse.com/about/listed/lc_all_region_7.html?country=2


Hittade en artikel med 4 gamla kinesiska vinnaraktier, kanske någon av dem kan vara ett bra köp nu?

Listan på de 4:

Nam Tai tillhandahåller tillverkning av elektronik och tjänster inom design. Intäkterna ökar och har mer än tvådubblats om man tittar på företagets senaste kvartalsrapport och jämför den mot föregående år. Aktiens investerare belönas dessutom med en mycket fin direktavkastning på 4,3% även efter det att aktien avkastat över 160% under 2012.

Xinyuan Real Estate är ett kinesiskt fastighetsbolag som först och främst ägnar sig åt utveckling av bostadsfastigheter och tillhandahållande av tjänster inom fastighetsförvaltning. Aktien har mer än dubblats under 2012 och erbjuder trots detta fortfarande en bra direktavkastning på 3,9%

Qihoo 360 bedriver verksamhet på Internet och tjänar pengar på sin populära webläsare och säkerhetsverktyg som antivirusprogramvara. Bolaget är också i färd med att börja tjäna pengar på sin onlinesökmotor. Intäkterna har gått stadigt uppåt och aktiekursen har följt efter.

IFM Investments är en heltäckande leverantör inom fastighetstjänster och exklusiv franchisegivare för varumärket CENTURY 21 i Folkrepubliken Kina. Bolaget fokuserar främst på Kinas snabbt växande fastighetsmarknad och har upplevt en kraftig tillväxt sedan starten av verksamheten år 2000. Bolaget har fått flera utmärkelser och erkännanden på grund av sin kvalitet och sina affärsresultat.

Högst direktavkastning 2014 enligt prognos

Direktavkastningen bygger på Factsets prognoser för utdelningar som betalas ut 2014. Urvalskriteriet är att minst två analytiker har en prognos för bolaget. Kurserna är från den 3 oktober.
AktieDirektavkastning (%)
Acando7,8
Oriflame7,4
Björn Borg7,2
Sectra6,7
Swedbank6,5
Ework6,4
Telia Sonera6,2
Tele2 B6,1
Knowit6,0
HiQ5,9
Cision5,9
Duni5,8
Klövern B5,8
Enea5,8
Tieto5,7
Nolato5,5
Betsson5,5
Astra Zeneca5,4
Bilia5,3
NCC B5,2
Transcom B5,1
Ratos B5,1
Skanska5,0
Connecta5,0
Peab4,9
Phonera4,8
Stora Enso R4,7
SEB A4,6
Beijer Alma4,5
Micronic Mydata4,5
Nordea4,5
Castellum4,4
Byggmax4,4
Industrivärden A4,4
Holmen4,4
Fabege4,3
Clas Ohlson4,2
Sandvik4,2
Axfood4,2
Öresund4,1
Investor B4,1
Handelsbanken A4,1
Securitas4,1
Wihlborgs4,1
Fast Partner4,1
Venue Retail Group4,0

SIAF applies for Nasdasq listing

Sino Agro Food, Inc. Applies for NASDAQ Listing

Oct 3, 2013

GUANGZHOU, China, Oct. 3, 2013 /PRNewswire/ -- Sino Agro Food, Inc. (OTC BB: SIAF), is an emerging integrated, diversified agriculture technology and organic food company ("the Company") with principal operations located throughout the People's Republic of China ("PRC").
Uplisting

Sino Agro Food, Inc. is pleased to announce that on October 2, 2013 it applied to have its equity shares listed on NASDAQ's Capital Market® exchange.
Under current conditions, and pertaining to NASDAQ-OMX guidelines, it appears that

SIAF meets all listing requirements for the NASDAQ Capital Market® except for the minimum closing price per share under each qualifying standard.
In concert with the Company's intent to cross-list on the Nordic Exchange, the Company will pursue the NASDAQ-OMX Fast Track process subject to its listing in the U.S.A.

torsdag 3 oktober 2013

Berg- och Dalbana i Cassandra

Jag följer börskurser på min IPhone och har följt Cassandra idag,

Såg imorse att den var nere på 66,75 kr för att sen ligga ett bra tag på 72-74 kr för att nu nästan nyss gå upp i 84,50 kr och så falla tillbaka till 81 kr. Blir spännande att se vad Cassandra stänger på ikväll.

Jag noterar att volymen idag liksom igår är på mer än 10 gånger medel volymen.

Från 66-85 kr är rätt brett spann, från under gårdagens stängning till över.

Kommer avtal snart så blir det väl turbofart på aktiekursen. Men om Nisses antaganden stämmer så dröjer det väl 2-4 veckor innan avtal är klart för Irak.

onsdag 2 oktober 2013

Cassandra oil

Det blev en bra första dag. Jag gick in på dagshögsta runt 11 tiden idag och köpte 200 för 66-66.25 kr per aktie men Cassandra Oil stängde på 71.75 kr. Det blir spännande att följa morgondagen och kommande dagar, veckor och månader med Cassandra Oil.


Jag hoppas se ett avtal med Irak så snart som möjligt beträffande de 180 enheterna man har fått investeringslicens beviljad för. Nisse på JF tror på 100 kr på Cassandra inom 15-31 oktober. Det ska bli spännande och kul att följa och se om han får rätt. Cassandra är verkligen en spännande aktie med potential och plusset i kanten att verksamheten är bra för miljön.

Sålde av LUPE

Jag ökade tidigare i veckan med en tredjedel av ursprungliga innehavet i lupe. Men på grund av min höga belåning som gjorde portföljen ansträngd så sålde jag av en fjärdedel av mitt lupe innehav idag efter att ha köpt 200 Cassandra oil. Jag sålde av 200 LUPE på 138.90.

SIAF i Stockpickers nyhetsbrevSino Agro Food nämndes i gårdagens nyhetsbrev där man skriver att "Bolagets aktie handlas på OTC-marknaden i USA där över 50 % av aktierna ägs av svenskar. Med liknande svenskintresse kommer vi att titta lite närmare på aktien i framtidens nyhetsbrev"

Det låter alltså lovande. Ser fram emot att se vad stockpicker kommer att skriva om SIAF framöver.

Africa oil köprekk


Africa Oil

Vid bästa scenariot kan Africa Oil bli värd 272 kronor 

Under SEB Equity Researchs resa till Kenya fick banken chansen att diskutera prospekteringstillgångar och riskantaganden med bolagets experter, men även skatte- och projektmässiga frågor. SEB Equity är fortsatt något försiktiga gällande antaganden för utvinningsfaktorn beroende på resultat från ytterligare formationsutvärderingstester.

Det skriver SEB Equity Research i en dagsaktuell analys.

Emellertid, vägleder framgångarna och riskminskningen, som uppnåtts sedan inledningen av året, till en höjning av riktkursen från 66 till 81 kronor. Om hela borrningen i Lokichar-bassängen från nu till april 2014 visar sig bli framgångsrik, skulle riktkursen kunna höjas med ytterligare 42 kronor till 123 kronor. Vid bästa möjliga utfall, ett så kallat ”blue sky case”, där samtliga prospekteringar i Lokichar lyckas, och där 40 procent av utvinningsfaktorn är högst sannolik, skulle "blue sky case"-värderingen uppgå till 272 kronor, enligt SEB:s kalkyl.

”Vi imponerades av Africa Oils metodiska och samarbetsvänliga strategi för bolagets sociala ansvar. Operatören Tullow Oil har tagit emot priser för bolagets CSR-tillvägagångssätt i Uganda, och tillämpar en liknande strategi i Kenya och Etiopien. Hotet från terroristgruppen Al-Shabab lär inte direkt försvinna i närtid, varför nu myndigheterna utmanas att ytterligare höja sin kapacitet för anti-terroristaktioner", skriver banken.

Konceptuella utvecklingsstudier har fortlöpt, och det finns en stigande sannolikhet för att det byggs en kombinerad exportoljeledning mellan Uganda och Kenya. Det kenyanska oljeministeriet verkar vara angelägna att agera snabbt för att få design och konstruktionskontrakten på plats. En tidig start på oljeledningskontruktionen kan möjliggöra produktion vid 2018, och det skulle sannolikt minska fördelarna för ett tidigt produktionssystem.

Källa: SEB Equity Research

Bra LUPE nyhet idag

Oljan flödar för Lundin Petroleum

Lundin petroleum  Oljebolaget Lundin Petroleum meddelar resultatet av ett flödestest i Gohtafyndigheten i norska Barents Hav, och uppger att flödet uppgår till 4.300 fat per dag.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Vidare framgår att preliminära utvinningsbara oljeresurser, brutto, för Gohta är mellan 105 och 235 miljoner fat oljeekvivalenter, varav utvinningsbara oljeresurser, brutto, står för mellan 60 och 145 miljoner fat olja och utvinningsbara gasresurser, brutto, mellan 275 och 545 miljarder kubikfot gas.
Målsättningen med borrningen var att bekräfta petroleum i sandstensreservoar från triasålder samt karbonatreservoar från perm-karbonålder.
I karbonatreservoaren påträffade borrningen en gaskolonn om 25 meter, brutto, ovanför en oljekolonn om 75 meter, brutto, i kartsifierad och dolomiticerad kalksten. Sandstensreservoaren från triasålder var vattenbärande.

Slog till på Cassandra OilJag var inne i Cassandra för länge sen, in på 35 kr och ut på 42. Har sedan dess avvaktat för att köpa till så lågt pris som möjligt. Så var aktien för en tid sedan nere på så lågt som 15 kr vilket jag givetvis missade.

Nu har jag bevakat aktien sen 25-30 kr och idag konstaterade jag att Cassandra oil drivet av nyheter och framtidstro verkar vara stark och i stigande trend. Har jag rätt kommer ingen rekyl. Så jag gick in på dagshögsta 66-66.25 kr per aktie.

Se mitt tidigare blogginlägg om Cassandra för info om förra veckans nyheter och kursökningen
http://hankman-pme.blogspot.se/2013/09/cassandra-oil-var-veckans-kursraket.html

Följande lilla räkneexempel visar varför jag inte kunde hålla mig längre:
Cassandra har skrivit på investeringslicens i Irak för 180 anläggningar. Säg att 1 anläggning kan producera 230 fat per dag, med en vinst på 30 usd/fat. Detta ger att 180 anläggningar på 1 år kan ge en vinst på ca 3 mdr kr att jämföra med Cassandras nuvarande börsvärde. Räknat på ett P/E tal på 5-10 så ger det en kurs på Cassandra oil på 500-1000 kr per aktie.

230 fat * 30 usd/fat * 6,5 kr/usd * 180 anläggningar * 365 dagar = ca 3 miljarder kronor.


Betänk också att Cassandra börjar med anläggningar i andra länder än Irak. Det ger en potential, det finaste med detta är att det är bra för miljön. Alltså en möjlighet att för en gångs skull tjäna en slant på nåt som är bra för den globala miljön.

tisdag 1 oktober 2013

Ökat i LUPE

Efter att ha iakttagit den fallande kursen och sett köprekommendationer av Penser och SEB så ökade jag idag med en tredjedel av vad jag hade tidigare. Jag hoppas det går bättre nu än förra gången då belåningen fick mig att sälja på botten.....

Vad har jag lärt mig? Inte att belåning är farligt i alla fall ;-)

Jag väntar på Statoil reservuppdatering, siffrorna för JS, som förmodligen kommer revideras upp.