fredag 2 januari 2015

Målavkastningen för 2015 är "minst" +44%

Avkastningen för 2014 ger jag tummen upp för, det är helt klart godkänt med ca 39,5% portföljavkastning.

Portföljen för 2015 består nu av 3 innehav - Vardia, Protector och Oniva. Innehavet i Oniva online group är väldigt litet, så med Vardia och Protector som stora innehav består min portfölj till väldigt hög andel av försäkringsbolag.

Vardia utgör ca 60,5% av portföljen
Protector utgör ca 36,7% av portföljen
Oniva utgör ca 2,8% av portföljen.

Om inga portföljförändringar görs så kommer avkastningen för 2015 avgöras av främst Vardia. Följt av protector, andelen oniva har i totalavkastningen blir försumbar förutsatt att bolaget inte mångdubblas. Nu tror jag att jag förmodligen kommer plocka in nåt/några nya bolag under 2015, men huvudtanken är att öka i Vardia och protector - ha en koncentrerad/fokuserad portfölj.

Vardia har nu en försäljning eller GWP på ca 30-31 norska kronor per aktie. Enligt den info jag har ökar GWP med 1,5 nok per månad. Det betyder att Vardias försäljning per aktie vid december 2015 borde ha stigit med 18 nok till 48-49 nok. Liksom ägamintid skrivit nyligen här, så hoppas jag Vardia om 1 år värderas till sin försäljning, det ger målkursen 50 nok om ett år. Men jag garderar mig med att Vardia borde värderas minst till 70% av sin försäljning, det ger då riktkursen 35 nok om 1 år. Detta ger en avkastning på ca 32-89% för Vardia 2015. (För källhänvisningar till siffror kolla ägamintid och aktiefokus inlägg om Vardia samt Vardias hemsida)

Protector har i år gått över 100%, men jag tror inte på lika stark utveckling för 2015. Utan en djupare analys av senaste siffrorna för Protector så minns jag av den senaste rapporten jag tog del av att investeringsportföljen avkastade mindre än man hoppats på medans försäkringsverksamheten gick över förväntan. Att Protector ska expandera till ett 4:e land kommer väl också kosta så lönsamheten minskar. Men för 2013 delades det ut 1,75 nok per aktie vilket till nuvarande kurs är ca 4,5% direktavkastning. Då tjänade man 4 nok, varav 3,5 nok efter avsättningar. Jag tror vinsten ökar/och eller att utdelningsandelen ökar och gissar på 2,25 nok per aktie för 2014. Det ger en direktavkastning på ca 6,9% och om Protector då skulle värderas upp till en direktavkastning motsvarande ca 5% så motiverar det en kursstegring på ca 16,5%. Jag tror detta är ett konservativt mål på Protector för 2015. Kursstegring plus utdelning på 5% ger en avkastning på 21,5% för protector. Det blir lättare räkna på Protector efter årsrapport för 2014 lämnats.

Oniva har en så gott som obetydlig påverkan, men som en krydda så utesluter jag inte att aktien skulle kunna flerdubblas 2015. Det är portföljens lilla joker.

Med dessa antaganden skulle nuvarande portfölj 2015 ge en avkastning på 44,4%-86,3%.

Detta är bara ett litet lekfullt räkneexperiment, som är baserat på otillräcklig information om tex Protectors bokslut för 2014, och det tar heller inte hänsyn till om jag ökar i något av innehaven eller om jag plockar in nya aktier under 2015. Räkneexperimentet tar heller inte hänsyn till om det blir en börskrasch i år.

Så om det inte blir en börskrasch 2015 och om Vardia och Protector utvecklas i samma goda tongångar som under 2014 så ser det väldigt bra ut för min portföljavkastning 2015!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar