onsdag 20 augusti 2014

Vardia Q2 och värderingenVardia rapporterade en fin Q2 2014 rapport. Se mer här

Intäkterna för Q2 var upp till 303,7 mnok jämfört med 168 mnok året innan. Försäljningen av försäkringar (försäkringspremier) var 282 mnok jämfört med 136,7 mnok året innan. Claims ratio föll från 93,5% till 74,3%.

Så ökande intäkter och fallande claims ratio är väl vad man väntade och hoppades på. Lönsamheten väntas komma igång någon gång under Q4 i år. Jag upplever att rapporten var bra. Jag noterade på twitter nyss att Kenny på aktiefokus och ägamintid också tycker det.

Aktiekursen var vid börsens öppning upp 0,5 nok till 30,30 nok för att sen falla tillbaka lite. Nu en och en halv timme efter börsens öppning står kursen i 30,00 nok. Jag hade trott på en uppgång på kanske 5-10% vilket får +0,67% att framstå som konstigt lite. Men jag passade på att handla så mycket Vardia jag kunde.

Jag har ökat med 200 Vardia nu på rapport vilket är ett inköp för ca 6600 kr. För att kunna köpa mer Vardia på denna fina rapport så sålde jag 125 Protector Forsikring till kursen 40,40 nok vilket gav ca 5400 kr.

Om försäljningen i Vardia fortsätter eller ökar är värderingen väldigt låg. Vardia har sålt försäkringar för ca 0,5 mdr nok under H1 2014. Om Vardia då säljer för 1 mdr nok 2014 vilket jag tror på, så värderas Vardia nu ungefär till sin försäljning, vid dagens börsvärde på 957,90 mnok.

Jag drar mig till minnes att Kenny förut skrivit att Vardia värderas utan premie för tillväxten. Det är tydligt idag till Q2 rapporten jämfört med börsvärdet. Det måste vara för att Vardia går med förlust. Så vad kommer att hända med kursen när Vardia då vänder till vinst? En snabb dubbling? Kanske det.

Det känns bra att ha ökat i Vardia till kursen 30 nok på en fin rapport! Jag läste igår att blogg-grannen Våra placeringar hade köpt in 300 Vardia till sin korta portfölj i speckulationen att Vardia skulle stiga idag på rapport. Jag är nöjd med att Vardia inte stigit mer på rapport så jag öka på rapport till så bra kurs.

Jag ser fram emot att förhoppningsvis kunna läsa mer kommentarer och reflektioner runt Vardias Q2 rapport på andra bloggar framöver, som aktiefokus och ägamintid. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar