lördag 30 augusti 2014

Ålandsbanken rekkar köp av Gjensidige

Gjensidige är ett av Nordens största sakförsäkringsbolag med huvudfokus på Norge. Ålandsbanken skriver i sitt morgonbrev att bolaget levererar liksom flertalet övriga aktörer på den nordiska sakförsäkringsmarknaden goda resultat och ett starkt kassaflöde vilket möjliggör generösa utdelningar.

Det försäkringstekniska resultatet för det andra kvartalet var 15 procent högre än bankens förväntningar. Ålandsbanken har höjt sina vinstprognoser för 2014 med 7 procent och 2015 med 3 procent då man räknarmed ett fortsatt starkt försäkringsresultat. En utdelning om 10 norska kronor väntas för 2014 och 2015, vilket innebär en direktavkastning om 7,8 procent. Aktien handlas till p/e 14,5 på innevarande års estimat. Ålandsbankens rekommendation på Gjensidige är Köp.


Direktavkastning i Gjensidige på 7,8% är fint. Utdelningen i år för 2013 års resultat för Protector på 1,75 nok ger en direktavkastning på 4,375% vid kursen 40 nok.

Jämför jag Gjensidige med Protector framöver så räknar jag med att utdelningen från Protector sannolikt kommer höjas till 2 nok eller som högst till 2,40 nok per aktie till nästa och nästnästa år. Det ger en direktavkastning på 5%-6% i Protector. Men då jag tror Protector kommer växa mer än Gjensidige så bör kurspotentialen vara högre i Protector.

Går man in på Vardia så är direktavkastningen för närvarande 0%. Men tillväxten i Vardia och därmed kurspotentialen är så mycket större än för både Protector Forsikring och Gjensidige.

För att summera så tror jag Ålandsbanken har en poäng. Gjensidige med fin direktavkastning på 7,8% verkar vara ett bra köp, speciellt för den lite mer försiktiga investeraren som kanske inte vill satsa på Vardia som går med förlust än så länge. Jag kollade upp belåningsgraderna på Gjensidige och Avanza har 70% och Nordnet har hela 85% belåningsgrad på aktien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar