onsdag 12 juni 2013

Episurf PR - förbereder notering på OMX Sverige SmallcapEpisurf  ger med sin produkt Episealer knäinplantat, tidigare pressreleaser har bekräftat att produkten använts och fungerat väl vid operationer som genomförts av läkare. Jag gick på en presentation av företaget genom Vator Capital förra året och det lät väldigt bra. Jag köpte dock aldrig aktier vilket jag ångrar nu med den bra kursutvecklingen som varit. Aktien står nu i ca 58 kr, och nyemission genomförs nu i juni där 16 A- eller B-aktier ger rätt att teckna en aktie för 50 kr. Jag tror verkligen på bolaget. Jag kan rekommendera att man sätter sig in mer i företaget om man har tid och kapital till godo.

Episurf Medicals riktade nyemission övertecknad – nu planeras inträde på Stockholmsbörsens huvudlista


 


Det var med glädje Episurf kunde meddela att en riktad nyemission om 50 miljoner kronor genomförts den 3 juni 2013. Genom den riktade nyemissionen har Rhenman Healthcare Equity L/S, som hör till världens högst rankade globala hedgefonder inom hälsa och sjukvård, blivit näst största ägare i Bolaget. Ytterligare ett flertal välkända institutioner tecknade aktier. Några av Sveriges främsta institutionella investerare har därigenom blivit aktieägare i Bolaget.
 

Styrelsen vill erbjuda befintliga aktieägare möjligheten att teckna nya aktier till samma teckningskurs som i den riktade nyemissionen och har därför beslutat om denna företrädesemission om upp till cirka 20 miljoner kronor. Teckningskursen i Företrädesemissionen är 50 kronor (samma teckningskurs som i den riktade nyemissionen) och 16 A- eller B-aktier ger rätt att teckna en ny B-aktie. Serendipity Ixora AB, som är största ägare i Episurf, har förbundit sig att utan ersättning garantera hela Företrädesemissionen och teckna alla aktier som inte tecknas av andra. I samband med detta har Serendipity Ixora AB (publ) från Aktiemarknadsnämnden erhållit ett undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppstå genom att emissionsgarantin infrias.
 

I och med de två nyemissionerna är Bolaget nu fullfinansierat med utgångspunkt i den affärsplan som ledningen och styrelsen jobbar utifrån och kan nu i snabbare takt genomföra den planerade expansionen. Episurf inväntar marknadsgodkännande för sin första produkt Episealer® Knee Condyle för att påbörja försäljning i Europa. Bolaget är mycket angeläget om att hålla hög kvalitet och erbjuda maximal säkerhet för patienter och kirurger och kommer därför att lansera Episealer® Knee Condyle stegvis under kontrolle- rade former. Ytterligare 2–3 produkter planeras att lanseras inom ett år, där även dessa kommer att lanse- ras stegvis. Parallellt arbetar Bolaget med att kontraktera distributörer i Europa. Hittills har distributörer i Polen och Schweiz kontrakterats.
 

I och med detta inleder Episurf nu även förberedelserna för en notering på NASDAQ OMX Stockholms huvudlista, med syfte att möjliggöra för ytterligare institutionella investerare att investera i Bolaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar