söndag 19 oktober 2014

Notiser

"Under gårdagens kapitalmarknadsdag framgick det att Medivir kommer genomföra ett inlösenprogram. Detta genomförs i två steg, en inlösenrätt om 20 kronor per aktie kommer delas ut samt ett återköpsprogram som sjösätts under andra kvartalet 2015. Räknat på dagens marknadsvärde samt att återköpsprogrammet ger möjlighet att köpa upp till 10 procent av bolagetsaktier, uppskattar Erik Penser att inlösenprogrammet generera cirka 987 miljoner kronor (cirka 32 kronor per aktie) till aktieägarna.
Bolaget uppdaterar sin egen strategi och börjar mer aktivt titta på Onkologi området, primärt de områden som ligger nära infektions sjukdomar. Erik Penser sänker sina vinstprognoser för 2014 och 2015 med 9,3 respektive 7,7 procent på grund av svagare Olysio försäljning från JnJ under tredje kvartalet. Erik Penser överskattade tillväxttakten i marknader utanför USA. Banken håller dock fast vid sin köprekommendation med riktkurs 300 kronor, vilket motsvarar 5,6 gånger nästa års vinst."

"Axis släppte igår sin rapport för tredje kvartalet. SEB menar att rapporten bekräftar den optimistiska syn på bolagets tillväxtutsikter, både på kortare och längre sikt. Värt att nämna är att tredje kvartalets tillväxtbesvikelse i Asien/Stillahavsregionen förklaras av Australien och Nya Zeeland, medan Kina fortsätter att växa starkt. SEB skriver att den fina utvecklingen fortsätter i Kina bådar gott inför framtiden eftersom denna gigantiska marknad förväntas utgöra en viktig tillväxtmotor för Axis framöver. Räknat på nästa år prognos handlas Axis till p/e 16, vilket är klart lägre än historiskt genomsnittliga p/e 23 gånger. SEB upprepar Köp för aktien som ingår i Nordic Select."

Nordea sätter rekommendationen "Starkt Köp" på Fabege.

"Cassandra Oil har monterat och installerat sin andra processanläggning på samarbetspartnern VSM:s site i Spanien och inleder nu testkörningar i mindre skala i avvaktan på slutliga miljötillstånd för fullskaliga testkörningar. Arbetet med testkörningar på North Oil Company's (NOC) site i Irak pågår. På grund av oroligheterna i Irak bedrivs arbetet i mindre skala och med begränsad insats av Cassandra Oils egen personal. Cassandra Oils bedömning att projektet i Irak har en betydande potential kvarstår. Aktien handlades upp 11,3 procent till 10,85 kronor."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar