söndag 26 oktober 2014

Notiser från veckan

"CDON byter namn till Qliro Group och genomför en företrädesemission om cirka 650 miljoner kronor, där stort fokus läggs på den egna betaltjänsten Qliro."

"Lucara Diamond till 27,50 kronor från tidigare 21 kronor. Rekommendationen köp upprepas."

"Millicom rapporterade ett resultat före avskrivningar på 613 miljoner dollar, vilket var 4 procent över SEB:s prognos och 1 procent över konsensus. Bolaget visade en organisk försäljningstillväxt på 8,6 procent och antalet abonnenter ökade med 1 462 000 på ett kvartal. Det är återigen bolagets afrikanska verksamhet som växer snabbare än förväntat. SEB räknar sammantaget med att höja vinstprognosen per aktie med 1-2 procent efter rapporten. Banken upprepar köprekommendationen."

"UBS höjer rekommendationen för Millicom till köp från tidigare neutral. Riktkursen sänks till 640 kronor från tidigare 680 kronor"

"Nordic Camping tecknar avtal med Migrationsverket om asylboende. Avtalet gäller vid sex campinganläggningar från hösten 2014 till slutet av januari 2015 Ordervärdet för samtliga avtal med Migrationsverket under hösten och resten av året uppskattas till 6 - 7 miljoner kronor och kan bli mer eller mindre beroende på beläggning, skriver bolaget."

"Sobis, partner Biogen rapporterade igår en överraskande bra start på försäljningen av Alprolix och Eloctate sedan lanseringen i USA tidigare i år. Alprolix och Eloctate som kan användas för profylaktisk behandling av blödarsjuka på grund av brist på faktor 9 respektive faktor 8 utgör enligt SEB:s mening de första signifikanta läkemedelslanseringarna på blödarsjukeområdet på mer än ett decennium. Den goda starten stödjer bankens syn att nya, revolutionerade mediciner inom ett visst terapiområde tenderar att skapa marknadstillväxt. För Sobi är Alprolix och Eloctate det som har överlägset störst potential att driva vinsttillväxten och skapa värde för aktieägarna i närtid. SEB upprepar rekommendation Köp för Sobi."

"Swedbank sätter rekommendationen starkt köp på Sobi"

"Ålandsbanken upprepar köprekommendationen för bilsäkerhetsbolaget Autoliv efter delårsrapporten. Bedömningen är att den negativa mixförändring på den kinesiska marknaden som väntas påverka tillväxten under fjärde kvartalet är av tillfällig natur. Autoliv spås under nästa år kunna rapportera en organisk tillväxt som åtminstone är i linje med den underliggande marknadstillväxten på cirka 3 procent. Tillsammans med en god kostnadskontroll gör det att Ålandsbanken bedömer att Autoliv även nästa år kan nå en marginalnivå på eller strax över 9 procent för helåret. Efter bankens sänkta prognoser för 2015 handlas aktien till ett p/e-tal om 12,5. Med en vinsttillväxt på 15 procent ger det en kurspotential på 20 procent på ett års sikt. Köprekommendationen upprepas."

"Atrium Ljungberg fortfarande alltför lågt värderat. Nordea Markets upprepar sin köprekommendation för Atrium Ljungberg efter rapporten för det tredje kvartalet. Bolagets hyresintäkter uppgick till 583 miljoner kronor, vilket var 11 procent högre än konsensus hade räknat med."


"Omotiverad värderingsrabatt i Nordea. Nordea uppvisade en solid rapport för det tredje kvartalet den 22 oktober. Engångsposter på 344 miljoner euro för en nedskrivning av IT-system störde det rapporterade resultatet, men den underliggande intäktsutvecklingen och kostnadskontrollen var fortsatt god. Därtill minskade kreditförlusterna, vilket var oväntat."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar