söndag 12 oktober 2014

Notiser från veckan

"Carl Rosenblad har ökat sitt innehav i Consilium till cirka 5,88 miljoner aktier, motsvarande 50,3 procent av kapitalet och 70,7 procent av rösterna"

"Remium plockar in fastighetsbolaget Kungsleden på sin så kallade select-lista och rekommenderar köp med riktkurs 55 kronor"

"Swedbank höjer rekommendationen för Haldex till köp, från tidigare neutral, efter förra veckans kapitalmarknadsdag. Där indikerade bolaget att marknaden i USA varit gynnsam, de europeiska marknaderna verkar klara sig helt okey. Swedbank anser att bolagets nya kontrakt på skivbromsar bör ge stöd under kommande kvartal och den starkare dollarn gynnar försäljningen. För det tredje kvartalet räknar Swedbank med en fortsatt marginalförbättring med hjälp av det pågående omstruktureringsprogrammet. Riktkursen är 95 kronor."

"Stockpicker har till sin referensportfölj, i spåren av börsnedgången ökat i Alltele, Cloetta och CDON."

 Danske Bank kapar riktkursen för CDON till 20 kronor från tidigare 27 kronor. Rekommendationen behåll upprepas.

"Tidigare i veckan presenterade VD Håkan Lundstedt Mekonomen på SEB:s konsumentbolagsseminarium. Lundstedt lyfte fram att på kort sikt ligger fokus på att vända utvecklingen i den förlusttyngda danska verksamheten och han var tydlig med att detta arbete ska vara avklarat inom ett år.
   SEB tror att förvärvsdriven tillväxt i Finland ligger närmast tillhands när det gäller expansion. Enligt VD finns det också bra potential att förbättra koncernens lönsamhet framöver. Håkan Lundstedt ger inte uttryck för någon speciellt stor oro över att priskonkurrensen från märkesverkstäder skulle ha tilltagit. SEB anser att Mekonomen utvecklats omotiverat svagt på börsen och att nuvarande värdering inte reflekterar bolagets potential. Rekommendation Köp upprepas för aktien."

"Misen Energy adderade 13,1 procent till 9,50 kronor. Som högst betalades aktien till 12,95 kronor. Uppgången kom sedan dotterbolaget LLC Karpatygaz nått en överenskommelse om försäljning av allkvarstående naturgas från underjordiska lager, totalt 186 miljoner kubikmeter. Misen har återupptagit försäljningen från de underjordiska lagren och per den 10 oktober 2014 har den osålda lagerhållna gasen minskat till 115 mmcm. Samtidigt har Misens hela pågående produktion under oktober accepterats i gasbalansen för oktober."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar