onsdag 15 oktober 2014

Notiser

"Citi Research kapar riktkursen för Volvo till 95 kronor, från tidigare 105 kronor. Köprekommendationen upprepas. Enligt analysen har Volvos aktiekurs varit som en berg- och dalbana i år. Marknaden underskattade den sämre efterfrågan på utvecklingsmarknader och svag pris/mix. Citi lyfter fram att pris/mix-svagheten för närvarande tar ut nästan alla kostnadsbesparingar och hävdar att två tredjedelar av pris/mixen är cyklisk. Volvos operativa hävstång kan fortfarande vara betydande när volymerna återhämtar sig."

"I likhet med vad Remium och andra skrivit förväntas Africa Oils försäljningar av olje- och gasprospekteringsblock i Kenya beskattas med 37,5 procent reavinstskatt för utländska bolag från och med årsskiftet. Remium skriver i ett marknadsbrev på tisdagen att detta är väsentligt över konsensus tidigare antaganden och riskerar att urholka merparten av den uppsida i Africa Oil som mäklarfirman såg i september månads analys. Stor osäkerhet kvarstår kring förslaget och Remium ser flera troliga scenarier för bolaget framöver. Remium tar höjd för en kraftig försämring av försäljningsvärdet på bolagets tillgångar i ljuset av den nya skattesituationen i Kenya samt i spåren av den senaste tidens kraftiga fall i oljepriset, och sänker riktkursen till 36 kronor (54). Samtidigt justeras rekommendationen ned till Behåll, från tidigare Köp."

"Presidenten Vladimir Putin har nu undertecknat den nya ryska lag som ska begränsa utländskt ägande i mediebolag. MTG påverkas negativa av detta beroende på ägandet i ryska CTC Media, som är noterat på Nasdaq. B-aktien föll 2,95 procent och betalades till 204 kronor."

"Hemfosa har kallat till extrastämma för att auktorisera utfärdandet av preferensaktier för upp till 1,6 miljarder kronor. SEB skriver att preferensaktier har blivit synnerligen populärt bland vissa investerare och som kan användas för att skapa betydande avkastning till förmån för stamaktieägarna i fastighetsbolag. Banken räknar med att preferensaktierna kommer att betala en fast kupong om 6,0-6,5 procent. SEB bedömer att Hemfosa kan köpa fastigheter med en avkastning på 6,5 procent och använda en belåning på 70 procent till 3,5 procents ränta. Enligt SEB:s beräkningar har Hemsfosa ett outnyttjat förvärvsutrymme om totalt 7,5 miljarder kronor. Köprekommendationen upprepas och aktien ingår i SEB i Nordic Ideas."

"Misen Energys aktie föll tungt och stängde -17,21 procent lägre till 8,90 kronor. Olje- och gasbolagets så kallade Joint Activity (JA) producerade sammanlagt 54,6 miljoner kubikmeter naturgas, 2,0 tusen ton gaskondensat och 1,5 tusen ton olja i september. Under september såldes 190 miljoner kubikmeter naturgas. Försäljningsvolymerna består av produktionen under augusti-september samt naturgas som har tagits ur underjordiska lager."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar