fredag 5 september 2014

Sino Agro food ordnar 25 MUSD finansieringPå Sino Agro Foods hemsida kan info laddas ner, klicka här, där det beskrivs att SIAF ger ut konvertibler till ett värde av ca 25 musd. De löper 5,5 år med en ränta på 10,5%.

Det är en tidigare analytiker på Carnegie, Fredrik Danielsson, som skapat ett bolag som heter "Euro China Capital", som tecknat konvertiblerna, som kan bytas mot aktier till kursen 1,00 dollar, då om 5,5 antagligen.

Se en artikel från realtid.se, om Fredrik Danielsson och Euro Chinas syfte med teckna konvertiblerna här.

Artikeln på realtid.se tar upp att Fredrik Danielsson följt bolaget i ca 2 år och är nöjd med SIAFs utveckling operationellt men inte med dess finansiering, dvs. aktieutspädningen. Genom att erbjuda Sino Agro Food finansiering med vissa villkor som förhindrar löpande nyemission av aktier ska denna finansieringslösning få slut på utspädningen av aktier åtminstone 5,5 år framåt.

Så av tre stora problem

  1. Dåligt kassaflöde
  2. Notering på bättre lista än OTC:BB
  3. Löpande utspädning av aktier
så verkar ett, utspädningen av aktier, ha löst sig. Det är mycket positivt. Vi aktieägare har väntat på en fiansierings-lösning en längre tid och detta är om inte en hel lösning en mycket bra början.

Att SIAF lyckats ordna en finansiering är mycket positivt, såväl ekonomiskt som förtroendemässigt för företaget. Nämligen att "någon", tror så mycket på bolaget, att denne är beredd att plöja ner 25 MUSD i finansiering. Förvisso till den höga räntan 10,5%, men det får väl anses som godkänt med tanke på omständigheter som att SIAF är ett litet kinesiskt bolag på en liten USA-lista med låg trovärdighet. Då undrar jag vem är denne Fredrik Danielsson? Jag kanske har hört talas om honom eller borde ha gjort det, men minns inte att jag gjort det.

Jag googlar på Fredrik Danielsson och får en snabb träff på Wikipedia, se här. En artikel på Di.se från 2005 visar att Fredrik Danielsson är son till grundaren av pricer och en av pricers största aktieägare. 

Fredrik Danielsson verkar ha lång erfarenhet inom finansbranschen, som analytiker och rådgivare. Det är då ingen stolle som ligger bakom satsningen av 25 MUSD på Sino Agro Food. Självklart får de en bra utdelning av räntan på 10,5%, men den stora vinsten som det finns potential till måste vara att om 5,5 år konvertera konvertiblerna till aktier och samtidigt bli en av de största ägarna i Sino Agro Food.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar