fredag 30 augusti 2013

Börsveckan: Spekulativt köp Rörvik TimberBörsveckans Mikael Hårde skriver bland annat att Rörvik äntligen börjar se ljust i tunneln. Med stärkta finanser och en gradvis förbättrad marknad anser han att det blir en kraftig resultatökning under kommande år.

Att finanserna är i gott skick tack vare en saftig nyemission samtidigt som marknaden förbättras.

Priserna har kunnat höjas och leveransvolymerna stabiliserats.

  • Byggindustrin ökar tempot
  • Öagernivåerna är låga vilket främjar prisökningar
  • Tecken på starkare dollar/Euro framöver som gynnar exporten
  • Två nyemissioner har tillfört 390 mkr
  • Kapacitetsutnyttjandet är 50% i sågverken, men kommer höjas under hösten, och att Rörvik idag kan gå upp i full produktion med 1/2 personalstyrkan jämfört med 2008
  • Rörvik har efter förlustår möjligheten tjäna 1 mdr kr skattefritt 
På negativa sidan är fortsatt höga råvarukostnader. Att enligt Rörvik har botten noterats.

 


Enligt pressrelease på Avanza finns det nu ca 170 miljoner aktier i Rörvik Timber, vilket till nuvarande kurs på ca 2.60 kr ger ett marknadsvärde på ca 443 mkr.

Rörvik skrev i sin gamla rapport från 14 augusti: "Genomförda prisökningar, stabila leveransvolymer och låga lager indikerar nu att sågverksindustrin kan ha passerat botten i den värsta lågkonjunkturen sedan 70-talet."

Rörelseresultatet för Q2 var -16 mkr. Och Nettoskulden uppgick till 550 mkr


Jag frågar mig vilken vinst Rörvik kan komma upp i och hur lång tid det kan tänkas ta. Men om det stämmer som bolaget skriver att den värsta botten sen 1970-talet är slut och bolaget vänder till lönsamhet borde det finnas en fin uppsida. Säg att man nästa år skulle kunna omsätta 1 miljard med 10% vinstmarginal, det skulle ge ett P/E tal på ca 4-5.Om vi istället antar att 2 mdr omsätts med en 10% vinstmarginal skulle det ge P/E 2-2,5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar