onsdag 19 november 2014

Notiser

"Doro redovisade en försäljningsökning i tredje kvartalet om 18 procent jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Stockpicker Newsletter skriver att det som gladde mest var faktum att ökningen inte var avhängig av någon speciell geografisk marknad utan härstammade från samtliga delar av världen där bolagets produkter är tillgängliga. Detta torde allt annat lika innebära att Doro har flyttat fram sina positioner varvid oron för att de mer etablerade telefontillverkarna skulle kapa åt sig pensionärsmarknaden förefaller något ogrundad. Var försäljningen godkänd så får resultatet betraktas ännu bättre. Årsvinsten borde landa omkring 3,35 kronor vilket ger ett kassajusterat p/e tal kring 11 som nästa år givet tillväxttakt motsvarande 10 procent sjunker nedåt 10 (vinstprognos 3,80 kronor). Med det som utgångspunkt anser Stockpicker Newsletter att värderingen åter förefaller attraktiv mot bakgrund av att man ånyo visar tillväxt samt dessutom torde kunna bjuda höjd utdelning (1,50 kronor i fjol). Rekommendationen blir Köp med riktkurs om 47 kronor"

"Remium skriver att bemanningsbolaget SJR verkar tillhöra de företag som inte besväras av någon ökad marginalpress och just hotet från nätet är väl inom överskådlig framtid svårt att se för deras del. Rapporten för årets tredje kvartal visade på att såväl omsättning som vinst kom in drygt 10 procent över förväntan. SJR har nu vuxit med 24 procent de första tre kvartalen och hävstången är stark på EBIT-marginalen som ökat från 7,8 procent till 10,2 procent under samma period.
Tillväxten härrör både på ökad volym och ökat pris. Enligt Remium är nog SJR det enda bemanningsbolaget som lyckas få igenom prishöjningar i den kontinuerligt ökande konkurrensen. Mäklarfirman prognostiserar en vinst per aktie om cirka 7,50 för innevarande år samt en utdelning om 6,50 kronor, vilket innebär en direktavkastning om goda 7 procent. Remium upprepar köprekommendationen samtidigt som riktkursen justeras upp med 8 kronor till 108 kronor."

"Hemfosa har de senaste veckorna haft en mycket hög affärsaktivitet. Igår meddelade bolaget att de köper samhällsfastigheter av Hemsö för 3,3 miljarder kronor. Hyresgästerna är skattefinansierade organisationer som polisen, domstolar, skolor och äldreboenden. SEB bedömer att Hemfosas VD Jens Engwall är välbekant med flertalet av dessa fastigheter och deras hyresgäster sedan sin tid på Kungsleden som då var ägare av flera av dessa fastigheter. Den väntade stabiliteten i hyresintäkterna medför att avkastningen på dessa fastigheter dock är sämre än för Hemfosas andra förvärv den senaste tiden. SEB uppskattar direktavkastningen till 6,0-6,5 procent. Banken uppskattar att affärerna sammantaget lyfter vinsten med 20 procent. Rekommendation Köp upprepas för Hemfosa som ingår i Nordic Ideas."

"Erik Penser skriver i sitt morgonbrev på onsdagen att man tycker Volvo-aktien framstår som riktigt intressant i dagsläget, drivet av några viktiga faktorer. Den senaste rapporten visade för första gången på tio kvartal att bolaget kan slå förväntningarna som länge legat för högt för bolaget. Volvo är en av de tydligaste vinnarna på den svaga svenska kronan. Orderingången i Nordamerika på tunga fordon stiger kraftigt, och var upp 70 procent i tredje kvartalet. Dessutom börjar kostnadsbesparingsprogrammet nu ge effekt. Enligt Erik Penser handlas aktien till en rabatt på cirka 10 procent mot övrig verkstad."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar