fredag 7 november 2014

Cervanka intervju ang. kommande finanskris

Den, som jag uppfattar det, skickliga ekonomijournalisten, Andreas Cervanka på SvD näringsliv har intervjuat en professor Emeritus i ekonomi, i Lund, Lars Jornung.

Artikeln på SvD heter "Riksbanken bäddar för kris".

Lars Jornung kritiserar Riksbanken för nollräntepolitiken och anser den lägger grund för en kommande ny finanskris. Han ser paralleller nu Sverige till finanskrisen i USA 2008.

Några väl valda utdrag ur artkeln

"- Alla finansiella kriser sedan 800 år tillbaka har föregåtts av en längre period med kraftig kredittillväxt i kombination med låga räntor. Det är precis vad vi har sett i Sverige de senaste 15 åren. Vi bygger upp förutsättningarna för en framtida finansiell kris. Vi vet att den kommer, vi vet bara inte när. Framtiden är inte krisfri. Det är en fundamental insikt från vår ekonomiska historia."


läget i Sverige

"- Just nu ser det bra ut. Det är ingen kris. Tillväxten är hög. Börsen och bopriserna går uppåt, försäljningen av bilar och champagne är stadig, auktionsfirmorna gör goda affärer. Hushållen känner sig rikare. Ladan är full. Allt detta är klassiska tecken på en kommande kris. Före krisen ser vi inte allvaret. Men vi inser graden av allvar först i efterhand - när krisen brutit ut. Då kommer många titta på siffrorna och säga: varför bromsade Riksbanken och regeringen inte i tid?"


angående världsekonimin

"- Vi har samma problem där som i Sverige när det gäller kredittillväxten. Nu blåser centralbanker i England, i USA, i euroområdet, i Japan och i Kina alla upp kreditvolymerna i syfte att få fart på efterfrågan och tillväxten. Med guldmyntfoten hade vi globalt sett ett ankare för kreditvolymen fram till början på 1970-talet. Nu har vi en pappersmyntfot utan någon rejäl broms på lånetillväxten i det finansiella systemet. Många trodde att inflationsmålet skulle fungera som ett ankare, men när det inte omfattade tillgångspriserna utan bara konsumentpriserna öppnade detta för en kraftig långsiktig ökning i kreditvolymerna. Det är den process som vi har för närvarande i Sverige: stark kredittillväxt och stark tillgångprisinflation."


Det varnas mellan varven för kommande finanskris, de flesta verkar överens om att riskerna ökat och ökar. Men när en finanskris kommer är som Lars Jornung säger osäkert. Det kan säkert dröja flera år. Så att plocka ut alla pengar från börsen nu och sälja bostadsrätten för att amortera lånen vore väl förhastat och överdrivet då nollräntan borde kunna driva upp både börs och bostadsrättspriser mer framöver.

Men att vara medveten om att risken för kommande finanskris ökar hela tiden tror jag är viktigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar