torsdag 13 november 2014

Notiser

"Remium skriver att man hade Kungsledens VD Biljana Pehrsson och CFO Anders Kvist på besök igår som berättade om året som gått och framtiden. Mäklarfirman är fortfarande något överraskade av att marknaden inte har varit snabbare att handla tillbaka aktien till åtminstone tidigare nivåer före den nyligen genomförda företrädesemissionen. Bolaget har en förvärvskapacitet som ska ta fastighetsportföljen uppåt 25 miljarder kronor, vilket är cirka 6-7 miljarder kronor i förvärv i utvalda microlägen till en yieldtarget om 6,5 - 7,5 procent. Detta kommer att vara en värdedrivare för aktien. Remiums nuvarande riktkurs är 55 kronor, med ett flertal ytterligare triggers på längre sikt som kan lyfta kursen betydligt högre än så.  Rekommendationen är Köp."

"Mekonomen rapporterade ett justerat rörelseresultat för tredje kvartalet på 176 miljoner kronor, vilket var 15 procent över konsensus samt 7 procent över SEB:s relativt optimistiska prognos. Resultatet före skatt ökade med 18 procent och överträffade konsensus med 18 procent. Bolaget uppger att den nordiska marknaden för bildelar med mera har varit stabil på en låg nivå under året och att Mekonomens tillväxt drivs av de anslutna verkstäderna. Enligt SEB värderas Mekonomen till p/e 11 på prognosen för nästa år och väntas betala en utdelning motsvarande mer än 4 procents direktavkastning. Eftersom konsensussynen på Mekonomen länge har varit ganska negativ så kan dagens överraskande starka rapport mycket väl fungera som katalysator för en mer positiv syn på aktien framöver. SEB rankar Mekonomen Köp."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar