torsdag 29 december 2016

Microsoft e-bok för företag att använda molnet på internet i sin verksamhet

Länk boken i PDF-format på Google Drive:

Enterprise Cloud Strategy

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar