torsdag 22 oktober 2015

Artikel i AFV om att bankers utlåning faller brant

Fallet är tydligen det största sedan Finanskrisen 2008 och är i sig en indikator på en ny kris.

Siffran som indikerar kris

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar