måndag 24 maj 2021

Tilldelning i Cedergrenskas IPO

cedergrenska.se

Om Cedergrenska: "Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar."

Efter 3 avslag i rad på tidigare IPO:er (Safello, Twiik, Checkin) är det glädjande att få tilldelning på Cedergrenskas IPO, minimiposten dock, men ändå. 

Utifrån en mycket kort och övergripande DD verkar Cedergrenska lovande.

PR idag säger att Cedergrenska är kraftigt övertecknat. Att ingen % i form av övertäckning anges tolkar jag som att överteckningen inte nått upp i ovan nämndas nivåer (Safello och Checkin +1000% övertecknat). Hintar mot att det inte blir någon flerdubbling på kursen imorgon i relation till teckningskursen 50 kr per aktie. Skulle gissa på en måttlig till bra uppgång beroende hur börsen i allmänhet går, +15-30%, alltså en stängningskurs på 57-65 kr. 

Update tisdag morgon: efter ovanstående nämnda med flera tidigare IPO:ers kraftiga kursrörelser vid noteringsdagen så Cedergrenskas mycket dålig. I skrivandet stund har ca 10 mkr omsatts till kurs 49,57 jämfört med teckningskursen 50 kr. 

Kollade lite mer på siffror och noteringspriset ser inte så billigt ut vilket förklarar att ägarförsäljningar av redan befintliga aktier utgör 50 mkr av de totala 130 mkr som togs in vid IPO:n. 

Lite intressant är dock att Goldman Sachs Bank Europe (GSAG) är tydlig nettoköpare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar