fredag 21 juni 2024

Litium & Albemarl

 Litiumpriset och litiumproducenter är nedpressade på grund av överutbud och försvagad efterfrågan.


Bild: Chart över Albemarl som är på bottennivå tillsammans med litiumpriset


Några anledningar till överutbud av litium är följande:

* Ökad Produktion: Flera länder har ökat sin litiumproduktion kraftigt, främst Australien, Chile, och Argentina. Denna ökning har överträffat den nuvarande efterfrågan, vilket har lett till en övermättnad på marknaden.

* Investeringar i Gruvprojekt: Under de senaste åren har det skett betydande investeringar i nya litiumgruvor och utvinningstekniker, baserat på prognoser om framtida ökningar i efterfrågan. Dessa investeringar har resulterat i snabbare produktionsökning än vad marknaden kan absorbera.

* Förändringar i Efterfrågan: Även om efterfrågan på litium, särskilt för batteritillverkning till elbilar, har ökat, har den inte vuxit i den takt som förväntades. Faktorer som pandemin och osäkerheter kring elbilsmarknadens tillväxt kan ha påverkat detta.

* Pristryck: Med ökad produktion och en inte lika snabbt växande efterfrågan har litiumpriserna pressats nedåt. Detta är en typisk marknadseffekt där ett överutbud leder till prissänkningar.


Eventuellt är det en botten just nu som kan svänga till normaliserade priser igen:

* Ökad Efterfrågan: Om efterfrågan på elbilar och energilagringslösningar fortsätter att växa i den takt som många analytiker förutspår, kan efterfrågan snart börja matcha eller överträffa utbudet, vilket skulle kunna driva upp priserna igen.

* Reglering av Produktion: Gruvbolag kan reagera på de låga priserna genom att skala ner produktionen eller stänga olönsamma gruvor. Detta skulle minska utbudet och kunna bidra till prisstabilisering.

* Teknologiska Framsteg: Ny teknik inom batteritillverkning kan öka litiumeffektiviteten eller skapa alternativa användningsområden för litium, vilket kan bidra till en mer balanserad marknad.

* Geopolitisk Påverkan: Politiska förändringar och handelsavtal kan påverka både produktion och efterfrågan av litium. Exempelvis kan nya miljölagar och subventioner för elbilar öka efterfrågan.


Albemarl är en större litiumproducent som jag bevakar inför ett eventuellt inköp nu eller längre fram. 

Man ska ju "köpa när det är billigt och sälja när det är dyrt" och Albemarl är nu nedtryckt på en större bottenkurs. Det är dock svårt att avgöra om det är läge eller lite för tidigt att köpa in litiumproducenter i dagsläget.

torsdag 1 februari 2024

Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad

   Viktor Munkhammar skriver på di.se: "Om de senaste tidens gynnsamma inflationsutveckling fortsätter sänker Riksbanken räntan senast i juni. Det är kontentan av torsdagens räntebesked."

Riksbankens styrränta 2003 - februari 2024

   Intressant att notera är de snabba räntesänkningarna som skedde i spåret av finanskrisens föregående räntehöjningar 2008-2009. Nu har höjningen av styrräntan antal procentenheter över tid skett mycket snabbare. Kanske blir det till skillnad från runt finanskrisen en mer utdragen räntesänkning, eller blir det överraskande snabbt igen tro?

Litiumproducenter nedpressade - köpläge nu eller senare i år?

   Har observerat sista månaderna att Lithium Americas (LAC) gått ner mycket från kurser runt 20-25 kanadensiska dollar (cad) till kurser idag på 5-6 cad. 

   I en analys på Morningstar från 6 december förra året nämns det att man i dagsläget skulle kunna tro att litiumgruvbolag gör betydande vinster då litum är en central komponent i bilar och batterier och nödvändig i övergången till en mer hållbar värld. Inte minst då tillgången på litium är begränsad och understiger kraftigt den förväntade efterfrågan. Men Litiumföretagen är i en svag position gällande aktievärdering och verkliga vinster. 

   Om man kollar kursutvecklingen för de senaste 5 åren har Albermarle (ALB) som är världens största leverantör av litium har rasat från högsta kurs på över 325 dollar (usd)  11 november 2022 till under 115 usd vid gårdagens stängning 31/1 2024. Med en lägsta kurs på under 49 dollar 23 mars 2020. Samtidigt är Litium priset ungefär -75% från högsta kurser i december 2020 till nu början på februari 2024. 

   Artikeln skriver vidare angående Q3 2023 rapporten för världens näst största litium producent Chiles Sociedad Quimica y Minera (SQM) fick se sitt EBITDA resultat ungefär halverat jämföret med Q2 2022. Men Morningstar aktieanalytikern Seth Goldstein som följer Litiumgruvor och Tesla väntar sig att Litium priserna börjar stiga igen 2024. 

   Morningstar förväntar sig att Litiumefterfrågan kommer öka med 20% per år, från 800 000 ton 2022 till 2,5 miljoner ton 2030. Vidare prognosticerar Goldstein ett långsiktigt genomsnittligt pris på litium på ca 30 000 usd/ton. 

   Tabellen nedan visar hur kraftigt undervärderade Litium producenter är enligt Morningstar. Albemarles riktkurs på 300 usd kan jämföras med gårdagens under 115 usd. Ännu större är differensen för Lithium Americas med gårdagens kurs på 4,36 usd mot riktkursen på 20 usd. 


   Enligt Goldstein är Albemarle väl positionerat för framgång på grund av lägre produktionskostnader jämfört med andra litiumproducenter och har även en robust finansiell hälsa med sund nettoskulds- och bruttovinstförhållanden samtidigt som utdelning ges. 

   Litium Americas gruva är under konstruktion och förväntas börja produktion av Litium i år 2024, vilket innebär avsevärt högre risk än i Albemarle. 

fredag 17 mars 2023

Vostok New Ventures runt års- och 10-årslägsta

 Följande från Avanza visar VNVs aktiekursutveckling från 4 juli 2007 tills idag.
Aktiekursutvecklingen ser minst sagt volatil ut, vilket inte är förvånande med tanke på att VNV är ett investmentbolag av högre risk på grund av investeringar i tech- och tillväxtbolag som i regel är onoterade. 

Några observationer ur kurshistoriken är att man ser den otroligt snabba halveringen av kursen som inträffade vid utbrottet av covid-19 på finansmarknaderna i början av 2020. Men mer intressant just nu är att nedgången från toppen nyligen på 133,50 till dagens 20,50 motsvarar en nedgång på ca -84,6% vilket är relativt väl jämförbart med nedgången i finanskrisen 2008 från 50,64 till 6,87 vilket motsvarar en nedgång på -86,6%

Finanskrisen 2008 varade ett antal år, så den nedgången tog lite mindre än 6 års återhämtning innan kursen satte nytt kursrekord runt 53 kr i november 2013. 

I nuläget verkar situationen avsevärt mildare än då men osäkerheten är just nu väldigt stor med senast Credit Suisses finansiella problem där UBS avvisat förslaget på fusion av i alla fall delar av Credit Suisse. 

Ser en enorm möjlighet blandat med högst risk just nu I VNV, dels då situationen just nu förefaller kunna utfalla till en mycket lindrigare kris än den som utbröt 2008, samtidigt som ledningen har visat på kompetens med framgångsrika exits och förmodligen kan dra lärdomar föregående krisen. 

Men återigen är risken hög, då innehaven i princip består av icke-lönsamma tillväxtbolag, dock så har bolaget stora förhoppningar att det nuvarande största innehavet Gett ska bli ebita-positivt i år. Det tidigare största innehavet Babylon motsvarar nu bara några procent och jag ser väldigt positivt på innehavet i elscooter bolaget VOI och tanken på att köpa in mig i det indirekt till substansrabatt.

Risk för ny botten och/eller sidledes rörelse framöver: Jag tror risken dock är ansenlig för fortsatt nedgång kortsiktigt i VNV och/eller sidledes rörelse liknande den runt finanskrisen 2008-2009 runt dåvarande botten. Men som ovan nämnt tror jag att denna krisen blir kortare och att sentimentet därmed fortare kan svänga tillbaka. En viktig faktor är såklart vad den långsiktiga snitträntan kommer vara jämfört med senaste årens rekordlåga räntor.

Affärsvärlden räknade nyligen med ett substansvärde runt 56,60 kr per aktie i VNV vilket till dagens kurs på 20,50 skulle ge en substansrabatt på hela 64%.

lördag 4 mars 2023

Update: WEI-1 borrningen av Frontera/CGX Energy

 Jag klistrar in delen om borrningen från CGX energy's senaste press realease

"Wei-1 Well Operational Update

 CGX commenced drilling operations on the Wei-1 well on January 20, 2023 and is currently at 15,400 feet measured depth. There have been no lost time, safety or environmental incidents since starting operations. Drilling operations have gone as planned and the first prospective geologic horizons in the Upper Maastrichtian, have been successfully drilled, several days ahead of schedule. Geophysical logs are currently being obtained in the open hole section within which hydrocarbon shows were encountered. When drilling operations resume, deeper prospective horizons in the Lower Maastrichtian, Campanian and Santonian sections will be targeted. 2 The Wei-1 well is located approximately 14 kilometres northwest of the Joint Venture's previous Kawa-1 light oil and condensate discovery and is being drilled in water depth of approximately 1,912 feet (583 metres) to an anticipated total depth of 20,500 feet (6,248 metres). The Wei-1 well is targeting Maastrichtian, Campanian and Santonian aged stacked sands within channel and fan complexes in the northern section of the Corentyne block. The well is expected to take approximately 4-5 months from well spud to reach total depth. 

As previously announced on January 23, 2023, the Government of Guyana approved an Appraisal Plan for the northern section of the Corentyne block which commenced with the Wei-1 well. Following completion of Wei-1 drilling operations and upon detailed analysis of the results, the Joint Venture may consider future wells per its appraisal program to evaluate possible development feasibility in the Kawa-1 discovery area and throughout the northern section of the Corentyne block. Any future drilling is contingent on positive results at Wei-1 and the Joint Venture has no further drilling obligations beyond the Wei-1 well."

Kortfattat så har man alltså borrat igenom den första ytligaste zonen man testar och de geofysiska loggarna visar spår av kolväten men fler och djupare zoner återstår att testa i den fortsatt pågående borrningen.

lördag 31 december 2022

WEI-1 borrningen startar snart CGX/Frontera börjar dra

 Den försenade borrningen WEI-1 i Guyana antas starta snart i januari. Något kursuppgången på 40,98% i CGX Energy (OYL) den gångna veckan vittnar om. 

Frontera Energy (FEC) som inte är operatör men effektivt äger 92,5% av fältet direkt och via aktieinnehav i CGX har bara dragit mer måttligt med en uppgång på 6,79% den gångna veckan. En  arbitrage liknande möjlighet att sälja CGX aktier och köpa Frontera aktier?

Nedan är tre grafer för gångna veckans kursutveckling taget från Avanza i för Frontera Energy och CGX Energy i relation till varandra och indexet  DJ Canada.

Frontera - DJ Canada

CGX - DJ Canada

Frontera - CGX - DJ Canada

tisdag 6 december 2022

Oljepriset under 80 USD/Fat och Africa Oil

För första gången sen i januari har oljepriset gått under 80 dollar/fat idag. Köpläge enligt vissa.

Egna tankar är att det kan vara bra ingångsläge att köpa eller öka i oljebolag om oljepriset kommer ner runt 80 dollar. Sneglar för närvarande på Africa Oil för första gången på många år. Africa oil är numera skuldfri då kassan är större än skulderna. 

AOIs Q32022 presentation slide 17 visar på att bolaget själv ser ett värde runt 46 kr per aktie och väntar sig ännu högre värde på aktien på längre sikt. Men Lundinarnas bolagspresentationer har hittills inte sällan påpekat att man anser bolaget värt ibland 2-3 ggr det aktuella börsvärdet.