söndag 11 juli 2021

Spännande borrningar Guyana - Frontera/CGX

 Exxon och APA (f.d. Apache) har fått ett flertal borrträffar efter olja i Surinam och Guyana som ligger runt omkring Frontera/CGX licens i Guyana. Det är två borrningar som ska göras nu inom kort och pågår några månader, i blocken Corentyne och Demerara. 

Det är CGX energy som genomför borrningarna, men Frontera energy äger lite över 2/3 av CGX energy och har också direkt ägande i blocken så det totala ägandet av blocken Frontera har uppgår till ca 82%. 

Både Frontera och CGX är såpass små oljebolag så två träffar i dessa borrningar som bör ha stor chans att finna olje utifrån alla träffar som redan gjorts runt omkring, kommer ge större påslag på dessa bolag än träffarna gett de mycket större oljebolagen Exxon och APA (f.d. Apache). 


Ur en powerpoint slide nedan angående borrningarna - från Fronteras juli 2021 presentation: 

GUYANA Exciting exploration opportunities 
● Frontera, through its joint venture with CGX, plans to spud the Kawa-1 exploration well early in the third quarter of 2021 targeting, to an approximate depth of 6,500 metres and targeting the Campanian-Santonian Zones. 
● In the Demerara block, the Company continues to advance its preparatory work for the Makarapan-1 exploration well (previously called Demerara-F), an Aptian stratigraphic prospect on the block. 
● Additional prospects and leads on the block have been identified and are being matured by the Joint Venture. 
● Over 1.4 million gross acres in one of the hottest offshore exploration basin in the world. 
● Independent external qualified resource evaluation, prepared as of August 31, 2020, identified 27 prospects in the Corentyne block and 5 prospects in the Demerara block. (1) 
● Frontera’s consolidated interest (82.6%) is equivalent to a mean volume prospective resources of 6,089 MMboe unrisked and 1,090 MMboe risked. The fluid content considered for the prospects is mainly 

Contract Name Petroleum Prospecting License (PPL) Contract type Petroleum Prospecting License (PPL) 
Gross acreage (2) Corentyne: 862,600 Demerara: 545,900 
Working interest in the block 33.333% 
Consolidated interest 82.6% in the two blocks (3) 
Equity ownership in CGX Energy (TSXV:OYL) 73.85% 


Frontera producerar ca 40 000 BOE/dag vilket är ned från tidigare över 70 000 BOE/dag för nåt år sen och förmodligen ännu högre produktion än 70 000 BOE/dag ännu längre bak i tiden. På motsvarande sätt har aktiekursen fallit en längre tid och var nere runt 2 CAD i höstas men har återhämtat sig till lite över 7 CAD just nu. Vilket ändå inte förefaller vara en hög värdering. Så jag tror på en bra kursutveckling vid 1-2 borrträffar. Också den redan befintliga produkten på 40 000 fat/dag med dagens höga oljepriser som kanske håller i sig kan kanske lägga ett golv för aktien på minst 6-7 CAD.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar