fredag 17 mars 2023

Vostok New Ventures runt års- och 10-årslägsta

 Följande från Avanza visar VNVs aktiekursutveckling från 4 juli 2007 tills idag.
Aktiekursutvecklingen ser minst sagt volatil ut, vilket inte är förvånande med tanke på att VNV är ett investmentbolag av högre risk på grund av investeringar i tech- och tillväxtbolag som i regel är onoterade. 

Några observationer ur kurshistoriken är att man ser den otroligt snabba halveringen av kursen som inträffade vid utbrottet av covid-19 på finansmarknaderna i början av 2020. Men mer intressant just nu är att nedgången från toppen nyligen på 133,50 till dagens 20,50 motsvarar en nedgång på ca -84,6% vilket är relativt väl jämförbart med nedgången i finanskrisen 2008 från 50,64 till 6,87 vilket motsvarar en nedgång på -86,6%

Finanskrisen 2008 varade ett antal år, så den nedgången tog lite mindre än 6 års återhämtning innan kursen satte nytt kursrekord runt 53 kr i november 2013. 

I nuläget verkar situationen avsevärt mildare än då men osäkerheten är just nu väldigt stor med senast Credit Suisses finansiella problem där UBS avvisat förslaget på fusion av i alla fall delar av Credit Suisse. 

Ser en enorm möjlighet blandat med högst risk just nu I VNV, dels då situationen just nu förefaller kunna utfalla till en mycket lindrigare kris än den som utbröt 2008, samtidigt som ledningen har visat på kompetens med framgångsrika exits och förmodligen kan dra lärdomar föregående krisen. 

Men återigen är risken hög, då innehaven i princip består av icke-lönsamma tillväxtbolag, dock så har bolaget stora förhoppningar att det nuvarande största innehavet Gett ska bli ebita-positivt i år. Det tidigare största innehavet Babylon motsvarar nu bara några procent och jag ser väldigt positivt på innehavet i elscooter bolaget VOI och tanken på att köpa in mig i det indirekt till substansrabatt.

Risk för ny botten och/eller sidledes rörelse framöver: Jag tror risken dock är ansenlig för fortsatt nedgång kortsiktigt i VNV och/eller sidledes rörelse liknande den runt finanskrisen 2008-2009 runt dåvarande botten. Men som ovan nämnt tror jag att denna krisen blir kortare och att sentimentet därmed fortare kan svänga tillbaka. En viktig faktor är såklart vad den långsiktiga snitträntan kommer vara jämfört med senaste årens rekordlåga räntor.

Affärsvärlden räknade nyligen med ett substansvärde runt 56,60 kr per aktie i VNV vilket till dagens kurs på 20,50 skulle ge en substansrabatt på hela 64%.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar