fredag 21 juni 2024

Litium & Albemarl

 Litiumpriset och litiumproducenter är nedpressade på grund av överutbud och försvagad efterfrågan.


Bild: Chart över Albemarl som är på bottennivå tillsammans med litiumpriset


Några anledningar till överutbud av litium är följande:

* Ökad Produktion: Flera länder har ökat sin litiumproduktion kraftigt, främst Australien, Chile, och Argentina. Denna ökning har överträffat den nuvarande efterfrågan, vilket har lett till en övermättnad på marknaden.

* Investeringar i Gruvprojekt: Under de senaste åren har det skett betydande investeringar i nya litiumgruvor och utvinningstekniker, baserat på prognoser om framtida ökningar i efterfrågan. Dessa investeringar har resulterat i snabbare produktionsökning än vad marknaden kan absorbera.

* Förändringar i Efterfrågan: Även om efterfrågan på litium, särskilt för batteritillverkning till elbilar, har ökat, har den inte vuxit i den takt som förväntades. Faktorer som pandemin och osäkerheter kring elbilsmarknadens tillväxt kan ha påverkat detta.

* Pristryck: Med ökad produktion och en inte lika snabbt växande efterfrågan har litiumpriserna pressats nedåt. Detta är en typisk marknadseffekt där ett överutbud leder till prissänkningar.


Eventuellt är det en botten just nu som kan svänga till normaliserade priser igen:

* Ökad Efterfrågan: Om efterfrågan på elbilar och energilagringslösningar fortsätter att växa i den takt som många analytiker förutspår, kan efterfrågan snart börja matcha eller överträffa utbudet, vilket skulle kunna driva upp priserna igen.

* Reglering av Produktion: Gruvbolag kan reagera på de låga priserna genom att skala ner produktionen eller stänga olönsamma gruvor. Detta skulle minska utbudet och kunna bidra till prisstabilisering.

* Teknologiska Framsteg: Ny teknik inom batteritillverkning kan öka litiumeffektiviteten eller skapa alternativa användningsområden för litium, vilket kan bidra till en mer balanserad marknad.

* Geopolitisk Påverkan: Politiska förändringar och handelsavtal kan påverka både produktion och efterfrågan av litium. Exempelvis kan nya miljölagar och subventioner för elbilar öka efterfrågan.


Albemarl är en större litiumproducent som jag bevakar inför ett eventuellt inköp nu eller längre fram. 

Man ska ju "köpa när det är billigt och sälja när det är dyrt" och Albemarl är nu nedtryckt på en större bottenkurs. Det är dock svårt att avgöra om det är läge eller lite för tidigt att köpa in litiumproducenter i dagsläget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar